15.7.07

வரவேற்க புன்னகையுடன்...!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

முப்பதாவது நாளில் தமிழ் மக்கள் வெள்ளத்தில் முழ்கிக்கிடக்கும் திரையரங்குகள்.!

ரஜினியின் சிவாஜி - இந்த பெயரை கேட்டநாள் முதல் தூக்கம் கெட்டவர்கள் பலர்...!
துக்கம் அடைந்த சிலரும் கதறினார்கள் ஆரம்பத்தில் புறக்கணியுங்கள் என்று, ஆனால் கணிக்க தவறினார்கள்
தமிழ் மக்கள் மனத்தை..!
வரும் முன்பே விமரிசித்தவர்கள், சிவாஜியை காண வந்து, காத்திருக்கிறார்கள் திரையரங்குகளிலும், இணையத்திலும்..!
திருட்டுத்தனமாக, பார்க்க வேண்டாம்! எங்கள் தலைவனை!
வாருங்கள், திரையரங்கிற்கு, எங்கள் நண்பர்கள் காத்திருப்பார்கள் உங்களை வரவேற்க புன்னகையுடன்...!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


இதுதான் நாங்கள் கற்ற வேதம் எம் தலைவனிடமிருந்து -

அமைதி காப்பது.!

அன்பால் அரவணைப்பது..!!

No comments: