14.6.07

தலைவர் தரிசனம்

சிவாஜி வருஷம் நாளை பிறக்கிறது!

ஒட்டுமொத்த தமிழர்களின் ஒருமித்த வரவேற்போடு வருகிறார்....

உங்கள் நெஞ்சங்களில் எப்போதும் நிலைத்து நிற்க.


சிவாஜி கொண்டாட்டங்கள்,
ரசிகர்களின் சந்தோஷக் கூச்சல்கள், ஒரு நேரடி விமர்சனம். www.rajinifans.com

No comments: