10.11.06

ரஜினி யார்?

ரஜினியார் - ஒரு மெகா தொடர்.மனசாட்சியைப் பூட்டி வைத்திருக்கும் ஒரு மனிதரின் கதை.


ரஜினி என்கிற நடிகரை பற்றியல்ல.

ரஜினி என்கிற மனிதரை பற்றி...


வெகு விரைவில்....

1 comment:

Anonymous said...

it's really interesting title boss. Iam waiting to know what will be your real writings under this title.....


You are going to clarify the question of my inner heart which has no word, whenever i think about the our Hero in Reality.

Bahrainbaba

Ram