31.10.06

சந்திரமுகி - 560
கத்திக் கத்தி சண்டை வாய் வலிக்கப் போட்டா
காத்தோட போகும் அது தேவையில்லை
கட்சிக் கட்டி ஆடும் ஆட்டமிங்கே வேண்டாம்
புத்தி கெட்டுப் போகாதே நீயும் வீணா.
உன்னோட வாழ்க்கை உன் கையில் இருக்கு!

பதவி இருந்தா பத்து பேரு;
பணத்துக்காக நூறு பேரு.
காசுக்குதான் மதிப்பு இருக்கு
மனுஷனுக்கு எங்கே இருக்கு?
நமக்கு கட்சியும் வேணாம்; ஒரு கொடியும் வேணாம்!

1 comment:

Anonymous said...

thalivar is a good actor.... and then good man... because thaliver is a super star...but other actor's oniy good acting only...that is differend for other actor