19.10.06

இன்னொரு தீபாவளி!

சந்திரமுகி - 555
மேகம் மறைத்தாலும்
காகம் கரைந்தாலும்
ஆகாயம்தான் அழுக்காக
ஆகாதுன்னு சொல்லு!

2 comments:

SK said...

இது எப்டி இருக்கு!!!!அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!!

ungal cram said...

Hi

I welcome you to my startup's new launch, www.pdstext.com. It is an online Tamil text editor in Unicode. You can also search Google, Yahoo! and MSN in Tamil from within the site.

I look forward to your feedback and suggestions. Please spread the word if you like the service.

Regards

C Ramesh