1.1.06

'சிவாஜி' வருஷ வாழ்த்துக்கள்!

2005 - Year of Chandramukhi2006 - Year of Shivaji

தேவுடா...தேவுடா ஏழுமலை தேவுடா...
சூடுடா சூடுடா எங்க பக்கம் சூடுடா...
எங்களின் உள்ளங்கள்...
எல்லாமே வைரங்கள்...
நீ கொஞ்சம் பட்டை தீட்டுடா! ரிப்பீட்டு!


இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்!