19.11.05

சந்திரமுகி - 225'அவர்கள்' ராமநாதன்
'சந்திரமுகி' வேட்டையன்ஏற்றமோ இறக்கமோ
எதையுமே ஏற்பவன்.

கேள்வியாய் வாழ்கிறான்.
மெளனத்தை ஆள்கிறான்.

8 comments:

Anonymous said...

The same fire

Anonymous said...

RAJANEE KAIKUSSUU

Anonymous said...

ராமன் ஆண்டாலும் ராவணன் ஆன்டாலும் எனக்கொரு கவலையில்லை.

நான் தாண்டா எம் மனசுக்கு ராசா.

oshopriyan said...

rajini rajinithan

currenpraba said...

Avargal ramanathan used to say "Kaakka kadi ennaikkumey enakku pidakaadhudi"
Vettaiyan says "Lakalakalaka".

Excellent pictures and nice comments Ramki !!

Eager to see what u will come up for Chandramukhi - 555

Anonymous said...

Ramki, kalakkal...

Mass Murugan

Anonymous said...

rajini is a prostitute

Bala R said...

RAJNI ' ya Rasikadha Manidhan illai...
RAJNI ' yai Rasikatti Avan Manidhanae illai