31.12.03

அனைவருக்கும் இனிய '2004' புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்!

இந்த வருஷத்திலாவது வெள்ளித்திரையில் தலைவரை பார்க்க முடியுமா என்கிற ஏக்கத்துடன்.....

- ஜெ. ரஜினி ராம்கி

No comments: