25.1.07

எத்தனை கோடி இன்பம்

யொஷிகோ, யசுதா போன்ற ஒரு சிலருக்குத்தான் தமிழர்கள் மற்றும் தமிழ்நாட்டின் மீது ஆர்வம் இருக்கும் என்று எண்ணியிருந்ததை மாற்றியமைத்தவர்கள் ஓஸகா ரஜினி ரசிகர் மன்றத்திலிருக்கும் 400 பேர்.


http://www.varalaaru.com/Default.asp?articleid=446


Courtesy : www.varalaaru.com

No comments: